zentrada-734-NL-Welcome
Hartelijk dank voor uw interesse in de product aanbiedingen in het zentrada.network.

De toegang tot de leverancier via het product is alleen mogelijk als lid van zentrada.

Verder voor meer informatie en gratis registratie...

Verder naar leveranciers overzicht ...

verder naar de zentrada LOGIN ...

 

 

Cookies en Privacy statement van het zentrada.network

Würzburg, 4 maart 2013

U bevindt zich in het online product van de zentrada Europe GmbH & Co. KG, 97076 Würzburg, Friedrich-Bergius-Ring 32 b, Duitsland. Bedankt voor uw bezoek op onze website en uw interesse in onze firma, onze producten en diensten. De bescherming van persoonsgegevens in het verzamelen, verwerken en het gebruik tijdens uw bezoek aan onze website is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Wij nemen geen verantwoording, ondanks zorgvuldige controle, voor externe links naar vreemde externe inhouden, omdat wij de verzending van deze informatie, de afzender van deze informatie en de inhoud niet geselecteerd en/of veranderd hebben.

Het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens gebeurt volgens de wettelijke voorschriften, die u via bijvoorbeeld www.datenschutz.de bekijken kunt. Onderstaand kunt u terugvinden welke informatie wij gedurende uw bezoek op onze websites verzamelen en hoe wij deze gebruiken:

Gebruik van cookies bij het gebruik van de zentrada-marktplaatsen en TradeSafe

Een cookie is een kort fragment van de tekst die door een website die u bezoekt naar uw browser wordt verzonden. Het slaat informatie op over uw laatste bezoek, zoals uw voorkeur taal of andere instellingen. Zo vindt u sneller de door u gewenste info op de webpagina's en gebruikt u deze effectiever indien u deze de volgende keer oproept. cookies spelen een belangrijke rol. Zonder cookies zou het surfen op het web vaak frustrerend zijn en veel functies zouden onmogelijk zijn. Ook zentrada & Tradesafe gebruiken cookies voor vele doeleinden. Wij gebruiken cookies om u in staat te stellen om automatisch in te kunnen loggen, of om bijvoorbeeld de inhoud van de pagina beter af te stemmen op uw behoeften. Via Google Analytics worden cookies geplaatst om zodoende anonieme gebruikersinformatie te verzamelen en te evalueren. Deze informatie stelt ons in staat zentrada voortdurend te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van onze leden.  

Verzamelen en verwerken van gegevens en/of persoonlijke data

Elke keer dat een gebruiker één van onze pagina's oproept en bij het oproepen van elk bestand kunnen daarbij gegevens in een logbestand worden opgeslagen. Dit is uitsluitend bedoeld voor interene systeem- en statistische doeleinden. Bij elke aanvraag wordt in het bijzonder het volgende opgeslagen:

 • naam van het opgeroepen bestand
 • datum en tijdstip van de oproep
 • hoeveelheid verzonden gegevens
 • melding of de oproep succesvol was
 • beschrijving van het type browser dat u gebruikt
 • domein op IP-adres van de aanvrager 

Persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer of email adres wordt niet opgeslagen, tenzij u deze gegevens vrijwillig aangeeft, bijvoorbeeld in het kader van een door u ingevoerde registratie of een ingevoerd lidmaatschapscontract of door u aangevraagde informatie. 

Gebruik en openbaarmaking persoonsgebonden data

Voor zover u ons persoonsgebonden data ter beschikking heeft gesteld gebruiken wij deze uitsluitend voor technische administratieve doeleinden van onze websites en ter invulling van uw wensen en eisen, in het bijzonder ter afhandeling van overeenkomst tussen u en ons of ter beantwoording van uw aanvraag. Een overdracht of verkoop van uw persoonsgebonden gegevens aan derden gebeurt niet, tenzij

 • dit om de overeenkomst te vervullen noodzakelijk is. Zo kan het bijvoorbeeld nodig zijn bij uw bestelling van producten dat wij uw adres en bestelgegevens doorgeven aan de leverancier.
 • dit benodigd is voor afreken doeleinden.
 • U dit van te voren heeft toegestemd of in het kader van een aanvraagfunctie juist aan derden nastreefd.

 U heeft het recht een dergelijke toestemming op elk gewenst moment te herroepen. 

Het verwijderen van persoonsgebonden gegevens gebeurt,

 • op het moment dat u uw toestemming tot opslaan van gegevens herroept;
 • wanneer uw toestemming voor de opslag niet meer benodigd is, of 
 • de opslag van uw gegevens vanwege wettelijke redenen nbiet toelaatbaar is.
De verwijdering gebeurt niet, indien andere wettelijke voorschriften ons documentering of retentie plicht opleggen of dringende veiligheidsbehoeften zulks vereisen. 

 

Newsletter en Newsdiensten

indien u zich bij de aanmelding als lid in het zentrada.network voor een nieuwsbrief/dienst heeft aangemeld, gebruikt zentrada uw, bij de registratie opgegegevn data, om u deze nieuwsdiensten te kunnen toesturen. Wij geven uw data niet door aan derden. Met uitzondering van onze partner ondernemingen die verantwoordlijk zijn voor de technische uitvoering van het versturen van de nieuwsdiensten. In deze gevallen is de hoeveelheid overgedragen gegevens beperkt tot het noodzakelijke minimum. Ons privacybeleid is in lijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG) en de Telemedia Act (TMG).

Gebruikers die onze nieuwsbrief of onze promotionele e-mails niet meer wensen te ontvangen, kunnen op een link klikken  "uitschrijven nieuwsbrieven", deze is opgenomen in alle e-mails die door zentrada verstuurd worden.
U kunt ook uw nieuws diensten beheren via de backoffice MyZentrada en optimaliseren en aanpassen aan uw persoonlijke behoeften.

 

Recht op informatie

Op schriftelijk verzoek, zullen wij u graag informeren welke informatie wij over u (zoals uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum) opgeslagen hebben.

Automatisch verkregen data, niet persoonsgebonden; aanmaken van cookies; hulpprogramma's, actieve inhoud

Indien u onze websites bezoekt (dus niet via registratie) worden automatisch de verkregen data verzameld, die niet aan een bepaalde persoon kunnen worden toegewezen (bijvoorbeeld via een web browser of een besturingssysteem; domeinnamen van websites, waarvan de toegang tot onze site volgt via een uitgevoerde weblink; aantal bezoeken; gemiddelde bezoektijd, opgeroepen pagina's). Onze firma gebruikt deze gegevens, om de prestatie van onze homepage continu te verbeteren, te actualiseren en daarmee de aantrekklijkheid te vergroten. 

Indien u onze website(s) bezoekt kan het zijn dat de door ons verzamelde informatie in de vorm van een zogeheten „Cookies" op uw computer geplaatst wordt. Daardoor herkent uw computer bij uw v olgende bezoek onze site en daardoor kunnen wij bijvoorbeeld onze website op uw wensen aanpassen en uw wachtwoord bijvoorbeeld op te slaan zodat u niet iedere keer hoeft in te loggen.  

Als u niet wilt dat wij informatie ovcer uw computer herkennen stelt u dan uw internetbrowser aub zo in dat deze cookies van de harde schijf wist, alle cookies blokkeerd of u daarvoor waarschuwt voordat een cookie opgeslagen wordt. Indien u via een link of bijvoorbeeld het aanklikken van een banner op onze website naar een vreemde site gaat kan het gebeuren dat ook door deze afzender cookies geplaatst worden. Voor deze cookies zijn wij wettelijk niet verantwoordelijk. Voor het gebruik van zulke cookies en de daarbij opgeslagen informatie door onze reclame partners vergelijkt u aub de privacy verklaringen van deze partijen. Bij het aanbieden van deze online pagina's worden Java-Applets, Active-X-Controls en Java-Script gebruikt. Indien u uit veiligheidsoverwegingen deze hulpprogramma's en/of actieve inhouden niet wilt gebruiken dient u dit in uw webbrowser te deactiveren. 

Veiligheids alert

Wij streven ernaar om alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te nemen om uw persoonlijke gegevens op te slaan, zodat ze noch voor derden noch voor het publiek toegankelijk zijn. Als u met ons wil communiceren via e-mail , wijzen wij u erop dat deze manier van communicatie en de vertrouwelijkheid van de informatie niet volledig kan worden gegarandeerd en de ontvangst door de enorme hoeveelheid SPAM en de beveiliging niet 100% veilig is. Wij raden u aan ons vertrouwelijke informatie uitsluitend per post of per fax te sturenbeter.
 

Contact

Schrijf, ook indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, naar het volgende adres:

zentrada Europe GmbH & Co. KG
Maastricht
Gelissendomein 8-10
Bus 68

NL 6229 GJ te Maastricht
fax: 043-3100972
Herrn Ingo Schloo
Friedrich-Bergius-Ring 32 b
D-97076 Würzburg
Telefax 0931-35981-51
Tel.: 0031-43-3211905
service@zentrada.nl